Rozporządzenia

 

Akty prawne / Rozporządzenia - do ich odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

 • Minimalne roczne poziomy – pobierz plik wiecej PDF
 • Rozporządzenie wykaz produktów – pobierz plik wiecej PDF
 • Stawki opłaty produktowej 2014 – opakowania pobierz plik wiecej PDF
 • Stawki opłaty produktowej 2014 – produkty pobierz plik wiecej PDF
 • Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling – pobierz plik wiecej PDF
 • Wzory dokumentów DPO i DPR – pobierz plik wiecej PDF
 • Wzory oznakowania opakowań – pobierz plik wiecej PDF
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2007r., Nr 109, Poz. 752) –
  pobierz plik wiecej PDF
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U. z 2006r., Nr 247, Poz. 1816) – pobierz plik wiecej PDF
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz.U. z 2010r., Nr 259, Poz. 1774) – pobierz plik wiecej PDF
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2010r., Nr 249, Poz. 1673) – pobierz plik wiecej PDF
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. z 2004r., Nr 94, Poz. 927) – pobierz plik wiecej PDF
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U. z 2005r., Nr 4, Poz. 30) – pobierz plik wiecej PDF
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. z 2010r., Nr 259, Poz. 1775) – pobierz plik wiecej PDF
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego. – pobierz plik wiecej PDF


 

 

 


 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.