Ustawy

 

Akty prawne / Ustawy - do ich odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016r., poz. 1863 ze zm.) – pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016r., poz 1987 ze zm.) – pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami  oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2016r., poz. 1478, ze zm.) –
    pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r., Nr 63, Poz. 638, ze zm.) – pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519, ze zm.) – pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2056). – pobierz plik wiecej PDF

  

 

 


 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.