Sprawozdanie za rok 2011

 

Niniejszym pragniemy Państwa poinformować, iż EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. złożyła w dniu 31 marca 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie kompletne sprawozdanie za rok 2010, czyniąc tym samym zadość obowiązkom wynikającym z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007r. Nr 90 poz. 607 z póź. zm.) W najbliższych dniach wszyscy nasi klienci otrzymają potwierdzenie złożenia sprawozdania wraz w ilościami złożonymi do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie dotyczącym danego klienta.

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.