Zmiany w Zarządzie EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Niniejszym informujemy, iż w dniu 1 lutego 2011 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Z tym dniem funkcję Prezesa Zarządu przestał pełnić Pan Leszek Pieszczek a funkcję Wiceprezesa Zarządu Pan Michał Dąbrowski.

Do Zarządu Spółki zostały powołane: Pani Anna Szymańska oraz Pani Renata Sarnecka.

Dotychczasowym Panom Prezesom dziękujemy za ogromny wkład w rozwój Spółki, stworzenie silnej marki rozpoznawalnej nie tylko na rynku krajowym ale i europejskim oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych w stale rozwijających się strukturach Grupy REMONDIS.
Nowo powołanym Paniom Prezes życzymy dalszego rozwoju zawodowego i osobistego oraz utrzymania pozycji wiodącej wśród organizacji odzysku działających na rynku polskim.

Rada Nadzorcza i Pracownicy Spółki EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.