Poziomy odzysku i recyklingu w 2011r.

 

W 2011r. obowiązują następujące poziomy odzysku recyklingu odpadów opakowaniowych:

 

  • opakowania razem (odzysk) – 55%,
  • opakowania z tworzyw sztucznych – 19%,
  • opakowania z aluminium – 47%,
  • opakowanie ze stali, w tym z blachy stalowej – 37%,
  • opakowania z papieru i tektury – 54%,
  • opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułami – 46%,
  • opakowania z drewna – 15%.

 

Powyższe poziomy zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2007r., Nr 109, Poz. 752). Powyższe rozporządzenie dostępne jest w zakładce AKTY PRAWNE. Zachęcamy do zapoznania się.

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.