KONKURS DLA Zespołu Szkół nr 2 w Warszawie


„Zbieraj odpady opakowaniowe – uczymy się selektywnej zbiórki”

 


EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. wspólnie z REMONDIS Sp. z o.o. i TOYOTA MOTOR POLAND Co. Ltd. Sp. z o.o. organizuje konkurs dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 28/30. Konkurs jest elementem zadań organizacji odzysku w zakresie szeroko rozumianej edukacji, organizacji programów edukacyjno-ekologicznych i polega na zbiórce odpadów opakowaniowych w szkole.


Celem Konkursu jest:


  1. Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania z zużytymi odpadami opakowaniowymi powstającymi w gospodarstwach domowych i szkołach.
  2. Przekonanie uczestników, że prawidłowe postępowanie- selektywna zbiórka- z tymi opakowaniami ma istotny wpływ na ochronę środowiska w szczególności zasobów naturalnych.
  3. Wdrożenie zasad prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego i podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej.

Zbiórka odpadów opakowaniowych w w.w. szkole prowadzona jest w terminie 15.02.2013 – 15.05.2013 i poprzedzona została akcją edukacyjną i informacyjną. O wynikach Konkursu poinformujemy na naszych stronach.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.