NOWA USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

 


W dniu 6 sierpnia 2013 roku opublikowana została w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888), zwana dalej „Ustawą”. Powyższa Ustawa zastąpi z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązującą dotychczas i kilkukrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Wprowadzi też liczne zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej: uchyli część jej przepisów dotyczących opakowań, część zmodyfikuje, m.in. włączając w zakres ustawy nowe rodzaje produktów (oleje smarowe syntetyczne i półsyntetyczne oraz opony stosowane w motocyklach i rowerach). Większość obowiązujących dziś przepisów dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi (w tym wymogi z zakresu recyklingu i odzysku, obowiązki spoczywające na przedsiębiorcach, zasady działania organizacji odzysku) została włączona do nowej Ustawy.


W najbliższym okresie do wszystkich naszych klientów prześlemy informację o istotnych zmianach wprowadzonych w.w. Ustawą. Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej www.eko-punkt.pl w zakładce /akty-prawne/ustawy/ do pobrania jest aktualny tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888).


Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.