PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

 


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 15 października 2015 roku nastąpiła zmana nazwy naszej firmy z dotychczasowej:

 

EKO-PUNKT Organizacja Odzysku S.A.


na


EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A.


Oprócz zmiany nazwy naszej firmy dokonaliśmy również podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 500 000,00 zł, tj. z kwoty
1 000 000,00 zł do 2 500 000,00 zł.
Powyższe zmiany kończą procedurę dostosowania naszej Organizacji do wymogów zawartych w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888, ze zm.).

 

 

 

 

 

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.