Podsumowanie Akcji „HORTEX NATURALNIE” z dnia 18.09.2017 r.

 


EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. wspólnie z firmą HORTEX SP. z o.o. O/ZPOW Skrzyńsko w dniu 18.09.2017 r. zorganizowali dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze konkursy i zabawy mające na celu poszerzanie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi.


Na zakończenie spotkania odbył się piknik, który miał na celu podsumowanie wyników wspólnego sprzątania. Osoby, które aktywnie uczestniczyły w akcji zostały obdarowane specjalnie przygotowanymi narodami.


zdjęcie 1

 

zdjęcie 2

 

zdjęcie 3

 

zdjęcie 4

 

zdjęcie 5

 

zdjęcie 6

 

 

 

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.