08.05-17.05.2018 Edukacja Ekologiczna w szkołach podstawowych – Powiat Lębork

 


W maju 2018 roku EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przeprowadziła szereg szkoleń w szkołach podstawowych na terenie powiaty lęborskiego w województwie pomorskim. Odwiedziliśmy 6 lokalnych szkół podstawowych i gimnazjalnych, w których przeprowadziliśmy szereg akcji edukacyjno-ekologicznych.


Spotkania miały na celu podniesienie stanu świadomości ekologicznej uczniów klas podstawowych i gimnazjów, poinformowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych. Uczestników zajęć poinformowano, że prawidłowe postępowanie z odpadami ma istotny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności na ochronę zasobów naturalnych.


Dzieci i młodzież uczestniczyli w grach ekologicznych, które przybliżają umiejętności w prawidłowym segregowaniu opakowań.


zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjęcie 3

zdjęcie 4

zdjęcie 5

zdjęcie 6

zdjęcie 7

zdjęcie 8

zdjęcie 9

zdjęcie 10

zdjęcie 11

zdjęcie 12

zdjęcie 13

zdjęcie 14

zdjęcie 15

zdjęcie 16

zdjęcie 17

zdjęcie 18

zdjęcie 19

 

 

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.