Kontynuacja akcji „HORTEX NATURALNIE” dla młodzieży


W dniu 11 października 2019 roku w Przysusze Organizacja EKO-PUNKT wraz z firmą HORTEX Sp. z o. o. przeprowadziły kolejną akcję edukacyjną z miejscową młodzieżą z Zespołu Szkół nr 2 im. I. Skowyry z cyklu „HORTEX NATURALNIE”.


W ramach akcji zapoznano uczniów z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania z odpadami opakowaniowymi powstającymi w gospodarstwach domowych, szkołach etc.


Zdjęcie 1


Zdjęcie 2


Zdjęcie 3


Zdjęcie 4


Zdjęcie 5


Zdjęcie 6

 

 

 

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.