Prace nad ustawą o odpadach - transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE


„W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad ustawą o odpadach stanowiącą transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r."

Projekt ustawy - pobierz plik
wiecej PDF wraz z uzasadnieniem - pobierz plik wiecej PDF


 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.