du

 

 

Akty prawne

 

wiecej  Dyrektywy
wiecej  Ustawy
wiecej  Rozporządzenia
wiecej  RODO
 

„Informacje podane na tej stronie nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (T.j. Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449, ze zm.) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Ich wydawcą i dystrybutorem jest Rządowe Centrum Legislacji. Elektroniczna wersja tych wydawnictw ukazująca się na stronie EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. może być jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.”


 

 


 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.