Dyrektywy

 

Akty prawne / Dyrektywy - do ich odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

  • Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych – pobierz plik wiecej PDF
  • Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy – pobierz plik wiecej PDF

  

 

 


 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.