Rozporządzenia

 

Akty prawne / Rozporządzenia - do ich odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

  • Rozporządzenie MINISTRA KLIMATU z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – pobierz plik wiecej PDF
  • Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR – pobierz plik wiecej PDF
  • Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych – pobierz plik wiecej PDF
  • Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR – pobierz plik wiecej PDF
  • Rozporządzenie MINISTRA KLIMATU z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów – pobierz plik wiecej PDF
  • Rozporządzenie wykaz produktów – pobierz plik wiecej PDF
  • Stawki opłaty produktowej 2014 – opakowania pobierz plik wiecej PDF
  • Stawki opłaty produktowej 2014 – produkty pobierz plik wiecej PDF
  • Wzory oznakowania opakowań – pobierz plik wiecej PDF
 

 

 


 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.