Ustawy

 

Akty prawne / Ustawy - do ich odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.

  • Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001r., Nr 63, Poz. 638, ze zm.) – pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz. 519, ze zm.) – pobierz plik wiecej PDF
  • Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – pobierz plik wiecej PDF

  

 

 


 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.