Przedsiębiorco,

 jeśli wprowadzasz na rynek opony i oleje EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zrealizuje za Ciebie ustawowe obowiązek odzysku i recyklingu zużytych opon i przepracowanych olejów.


EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w tym zakresie działa na podstawie Ustawa z dn.11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej - tekst jednolity (Dz. U. 2016r., poz. 1478), która nakłada na przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.


Obowiązki, o których mowa wyżej, mogą być realizowane przez przedsiębiorcę:


1. samodzielnie (art.4 ust.1 pkt.1,1a,1b ustawy) albo

2. za pośrednictwem organizacji odzysku (art.4 ust.1 pkt.2 ustawy)


Ważne aby pamiętać, że w przypadku nie zrealizowania obowiązku odzysku i recyklingu przedsiębiorca obowiązany jest uiścić opłatę produktową. Należy zaznaczyć, że gdyby jednak przedsiębiorca zdecydował się na zapłatę tzw. opłaty produktowej, to trzeba liczyć się z tym, że jest to znacznie kosztowniejsze od wypełnienia ustawowego obowiązku.


W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt.


 

 

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.