filozofia2

  
   Rzadkość występowania
   surowców oraz brak możliwości
   zastąpienia ich innymi
   substancjami stawia wyzwanie do
   ich powtórnego wykorzystania.
   Odpowiedzialność przejmuje
   EKO-PUNKT.


Filozofia.

Rynek żąda ...

  • ... systemu konkurencyjnego a nie monopolistycznego.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustawodawca wymaga ...

  • ... osiągnięcia określonych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i tym samym realizacji szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorca życzy sobie ...

  • ... możliwość wyboru. Producenci i importerzy szukają przede wszystkim korzystnej oferty cenowej przejęcia obowiązku ustawowego w zakresie zapewnienia odpowiednich poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych,
  • ... bezpieczeństwa prawnego,
  • ... gospodarczo stabilnego i zaufanego partnera.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKO-PUNKT oferuje ...

  • ... rozwiązania dla rynku, ustawodawcy i Przedsiębiorcy.

 

EKO-PUNKT od samego początku dynamicznie rozwija system selektywnej zbiórki, sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych. Ścisła współpraca w ramach Grupy REMONDIS jest dodatkowym atutem do współpracy z nami.

 

Przedsiębiorcom możemy zaoferować nie tylko rozwiązania w zakresie przejęcia ustawowego obowiązku zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych.
Jesteśmy partnerem do rozmów we wszystkich sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.