Ważne daty w historii działalności Spółki.Sierpień 2001r. – dwie firmy rodzinne RETHMANN i LOBBE działające od początku lat 90 na ternie Polski powołują do życia EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czerwiec 2003r. – z chwilą przejęcia aktywności Lobbe przez firmę RETHMANN (obecnie REMONDIS) jedynym akcjonariuszem Spółki zostaje Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2004r. – utworzenie EKO-PUNKT Niemcy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2005r. – utworzenie EKO-PUNKT Węgry
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009r. – przekroczenie 100 000 ton odpadów opakowaniowych zebranych i poddanych recyklingowi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2011r. – 10-lecie istnienia firmy
 

 

  

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.