Dz. U. z 2013, poz. 888 ze zm
podstawy_dzialalnosci

  
   EKO-PUNKT stawia sobie za cel
   budowę trwałych struktur
   zaawansowanej gospodarki
   recyklingowej w warunkach
   uczciwej i zdrowej konkurencji.


Podstawy działalności.

 

EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. powstała w 2001r., jako jedna z pierwszych organizacji odzysku na polskim rynku. Podstawą prawną do powstania naszej spółki była ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 90, poz. 607, ze zm.) stanowiącej transpozycje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.


Obecnie działamy na podstawie Ustawy z 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020, poz. 1114, 2361, z 2021r. poz. 2151).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza działalność polega na przejmowaniu ustawowych obowiązków w zakresie zapewnienia recyklingu odpadów opakowaniowych.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Powyższemu obowiązkowi podlegają:

  • wytwórcy produktów w opakowaniach
  • importerzy/ firmy dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia
  • jednostki handlowe o powierzchni większej niż 500 m2, sprzedające produkty tam pakowane
  • sieci handlowe o łącznej powierzchni sklepów większej niż 5000 m2, sprzedające produkty tam pakowane
  • firmy pakujące i wprowadzające na rynek produkty, których nie są wytwórcami
  • firmy, które zleciły wytworzenie produktu oraz których oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub opakowaniu.

 

 

 

 


 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.