system_baner

   Zaawansowana gospodarka
   recyklingowa stanowi istotny
   element zrównoważonego
   społeczeństwa przemysłowego.
   Społeczeństwo przemysłowe
   przyszłości musi nastawić się na
   zakrojoną na szeroką skalę
   gospodarkę recyklingową
   bazującą w dużej mierze na
   surowcach wtórnych.


System.


EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. aktywnie uczestniczy w budowie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Ustawa z 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020, poz. 1114, 2361, z 2021r. poz. 2151), daje przedsiębiorcom swobodę wyboru sposobu realizacji obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych,  także w aspekcie wyboru systemu budowanego przez różne organizacje odzysku funkcjonujące w Polsce.  W tym miejscu należy zaznaczyć, że w Polsce przedsiębiorcy nie muszą rozliczać się swoimi odpadami opakowaniowymi. W praktyce nie byłoby to nawet możliwe ponieważ opakowania są sprzedawane razem z produktami detalicznym odbiorcom. Systemy zbiórki odpadów opakowaniowych, w tym pojemniki do selektywnej zbiórki są oznaczane w Polsce kolorami i informacjami o typach wrzucanych do nich odpadów. Na pojemnikach brak jest informacji o przynależności do określonego systemu zbiórki odpadów, jest natomiast informacja o operatorze komunalnym, który odpowiada za odbiór odpadów z tych pojemników. Tym samym obowiązek recyklingu jest realizowany przez ogranizacje odzysku globalnie. Przedsiębiorcy przekazują organizacji informacje na temat ilości opakowań wprowadzonych na rynek a organizacje powinny  zapewnić odpowiedni wolumen odpadów opakowaniowych przedsiębiorcom, z którymi ma zawarte umowy. Współpracując z zbieraczami, firmami związanymi z gospodarką odpadami a w ostatnim  etapie z  recyklerami organizacje odzysku otrzymują dokumenty potwierdzające realizację obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych na podstawie których do 15 marca roku następnego mają  obowiązek złożyć sprawozdania do Urzędu Marszałkowiskiego właściwego dla swojej siedziby w imieniu przedsiębiorców, których działały. Organizacja systemu realizacji obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych oraz schemat przepływu opakowań, dokumentów i informacji który odbywa się za pośrednictwem EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A. ukazany jest poniżej.


system

 

 

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.