oferta

 

   Ci, którzy myślą o przyszłości, już

   dziś muszą podejmować

   odpowiednie decyzje. W interesie

   przyszłych pokoleń powinniśmy

   kłaść duży nacisk na ochronę 

   klimatu i zasobów środowiska.


Oferta.

 

EKO-PUNKT oferuje szerokie spektrum usług dla przedsiębiorców, recyklerów i samorządów. Nasza działalność stanowi odpowiedź na istotne wyzwanie dzisiejszych czasów w zakresie ochrony środowiska. 
W szczególności staramy się zapobiegać nadmiernemu korzystaniu z naturalnych zasobów naszej planety przetwarzając ponownie surowce pochodzące z odpadów, które  finalnie mogą być wykorzystywane  w  różnego rodzaju procesach produkcyjnych.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

pictogram_logo  ost1 Przedsiebiorcy
      Pełna obsługa w
      zakresie odzysku
                   i recyklingu,
                   sprawozdawczość
                   oraz nadzór całego
                   projektu.
pictogram_logo  ost1 Recyklerzy
      Stała dostawa
      wyselekcjonowanych
                   odpadów opakowanio-  
                   wych w formie
                   zbelowanej lub innej.

pictogram_logo  ost1 Samorządy
      Zmniejszenie kosztów
      związanych
                   z obowiązkami
                   wynikającymi z ustawy

                   o utrzymaniu czystości
                   i porządku.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.