9

  
   Wybierz EKO-PUNKT – silnego
   i niezawodnego  partnera.
   Będziemy dla  Państwa
   wsparciem we wszelkich
   działaniach związanych
   z ochroną środowiska.

 

Dla przedsiębiorców.

 

Oferujemy:

  • przejęcie ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych  od przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek wiecej link do zapytania ofertowego.  Realizujemy go poprzez organizowanie, zarządzanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych – począwszy od ich zbiórki, sortowania, kierowania do odpowiednich recyklerów aż po sprawozdawczość do Urzędu Marszałkowskiego

  • merytoryczne wsparcie klientów dotyczące realizacji ustawowych obowiązków w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska w ramach umowy podstawowej. Znajomość polskiego rynku gospodarki odpadami  i nowych wymagań prawnych ale przede wszystkim posiadany know-how  umożliwia pracownikom firmy EKO-PUNKT  na profesjonalne, zgodne ze najwyższymi standardami  doradztwo w zakresie  nie tylko odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych  ale kompleksowej gospodarki odpadami. Dzięki przynależności do Grupy REMONDIS służymy pomocą w zakresie: gospodarki  odpadami komunalnymi, opakowaniowymi, niebezpiecznymi, electrorecyclingu oraz archiwizacji i bezpiecznego niszczenia danych

  • gwarancję realizacji obowiązku odzysku i recyklingu w postaci własnego strumienia odpadów opakowaniowych. EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań S.A.  posiada nowoczesną sieć logistyczną wraz z instalacjami na terenie Polski. Wolumen odpadów opakowaniowych jakie są przetwarzane rocznie za naszym pośrednictwem oscyluje na poziomie 100 000 Mg

  • indywidualne podejście do klienta. Długoletnie obecność Grupy Remondis  na wymagających rynkach Unii Europejskiej, Azji i Australii  zaowocowała  bezcenną   wiedzą nie tylko  w zakresie ochrony środowiska  ale także  podejścia do kontrahentów. Standardem w naszej firmie jest indywidualne podejście do każdego klienta. Staramy się dostosowywać się do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań

  • szkolenia

  • elektroniczny system przekazywania danych

 

 


 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.