abfaelle_545

  
   Razem po sukces w trosce o
   środowisko. Przekaż nam swój
   strumień odpadów, my go
   zagospodarujemy.

 

Dla samorządów.


EKO-PUNKT oferuje współpracę przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów w tym opakowaniowych od ich wytwórców. Na podstawie podpisanej z nami umowy kierujemy strumień odzyskanych opakowań do recyklerów lub miejsc odzysku. Koszty transportu odpadów posortowanych pokrywa EKO-PUNKT. W przypadku zmieszanych odpadów opakowaniowych organizacja odzysku zapewnia usługę sortowania w instalacjach grupy REMONDIS.  EKO-PUNKT oferuje również pomoc w organizacji takiego systemu segregacji i sortowania, który zapewni uzyskanie z masy odpadów maksymalnie największej ilości odpadów nadającej się do powtórnego przetworzenia.

 

W ramach współpracy z samorządami zapewniamy realizację pełnego łańcucha recyklingu oraz gwarantujemy realizację poziomów odzysku i recyklingu wymaganych w zakresie prawa. Gromadzenie odpadów stanowi tylko początek obszernego łańcucha gospodarki odpadami, quasi środek do celu, którym jest lepsze wykorzystanie surowców. Jednocześnie skierowanie strumienia odpadów opakowaniowych do cyklu produkcyjnego skutkuje wydłużeniem okresu eksploatacji lokalnych składowisk poprzez ograniczenie ilości odpadów poddanych utylizacji w procesie składowania.

 

Osoba do kontaktu:

W przypadku pytań w zakresie przejęcia oraz zagospodarowania strumienia odpadów opakowaniowych prosimy o kontakt - Tomasz Bożek  22 593 04 40.

 
© 2015 EKO-PUNKT ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.